Категории

Условия за ползване

Моля прегледайте следващите правила и условия, които са в сила докато ползвате този сайт:

Настоящите Правила и условия за ползване на Интернет услуги уреждат отношенията между “ПРИЦЕЛ” ЕООД гр.Пловдив и всяко лице, което се регистрира на Интернет страницaта https://pricel.net . “ПРИЦЕЛ” ЕООД си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя Условията по всяко време, чрез обновяване на този текст. Ваше е задължението да преглеждате този текст за промени.

В съдържанието на Сайта са използвни запазените знаци, снимки от каталозите и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на “ПРИЦЕЛ” ЕООД.

Съдържанието на Сайта е предназначено единствено за персонално, некомерсионално (с изключение на купуване на продукт или услуга) използване от потребителите му. Вие може да копирате материали от нашият Сайт единствено за персонална употреба. Вие не може да възпроизвеждате, публикувате, предавате, дистрибутирате, показвате, променяте, продавате, използвате или създавате производни работи от съдържанието на Сайта.

Всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от вас чрез този сайт, или във връзка с използването на този сайт остават собственост на “ПРИЦЕЛ” ЕООД и в този смисъл “ПРИЦЕЛ” ЕООД не е ограничен в използването им и не е длъжен да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения или да се съобразява с тях.

Вие сте съгласен, че "ПРИЦЕЛ” ЕООД може да ви изпраща електронни писма с цел да ви информира за промени или допълнения в сайта, продукти и т.н.

В Сайта може да има препратки към други сайтове, които не са под наш контрол и където важат различни правила за ползване.

Потребителите носят пълна отговорност за публикуваната/предоставената от тях информация на уебсайта.

За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.